Ferramentes i maquinària

Aquesta categoria engloba l’ampli apartat de ferreteria i maquinària. Hi trobarem: ferramenta manual i elèctrica, i maquinària d’obra, estacionària o de jardí.