Paviments i Revestiments

En aquesta categoria trobem tota classe de paviments i revestiments tant com per a interiors com per a exteriors. Poden ser de materials ceràmics, porcellànics, de pedra natural, hidràulics i altres. Infinitat d’acabats per als formats més variats. Treballem amb diverses fàbriques reconegudes i de confiança. Dividim aquesta classe de material en diferents grups.