Fontaneria i calefacció

En aquest apartat disposeu de tots els materials destinats per a la instal·lació i manteniment de les xarxes de canonades d’abastament d’aigua potable i per a l’evacuació d’aigües residuals. També tenim en aquest grup elements per al manteniment i instal·lació de calefacció, i també d’evacuació de fums.