Ciments, guixos, àrids i ferro

Aquesta categoria inclou tots els productes derivats del ciment i dels guixos, des dels més bàsics fins als més especials o tècnics. Morters, formigons, fonaments cola, morters de reparació, mono capes, escaioles, calç i àrids, aquests de diferent granulometria per mesclar amb els fonaments. Són tots els principals productes que hi trobarem. Tant en formats petits com a granel. També hi tenim el ferro, en diferents formats, que serveixen per reforçar els diferents elements constructius.