Ceràmica industrial i tancaments

En aquest grup de materials tenim tots els que tenen la funció de tancar o separar espais mitjançant elements verticals, i que estan fets de matèria prima de ceràmica o de guix. D’aquesta manera, hi trobarem obra de ceràmica de diferents formats, cartó-guix de diversos tipus i blocs de vidre.