subvencio rehabilitació

El passat mes d’agost, es va publicar al BOE el Reial decret que regula el Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE), que destinarà 300 milions d’euros per a ajudes directes a actuacions de millora de l’eficiència energètica en edificis construïts abans de 2007.

Els 300 milions amb els quals compta PREE, provinents del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, es distribuiran entre les regions segons el criteri objectiu de nombre de primers habitatges recollits en el cens de població de l’Institut Nacional d’Estadística, 48.855.000€ seran destinats a Catalunya.

Actuacions subvencionables:

 1. Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, per exemple, de calefacció, climatització o producció d’aigua calenta sanitària, amb alternatives com:
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor.
 4. Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques. En aquest punt s’inclouen sistemes de domòtica, sistemes de monitoratge i altres sistemes digitals que permetin una millor gestió i la reducció del consum energètic de l’edifici
 5. Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions hauran de realitzar-se sobre un edifici d’habitatges; un edifici d’habitatge unifamiliar o un edifici amb ús diferent al d’habitatge, com poden ser el sanitari, administratiu, docent o cultural.

No seran actuacions subvencionables les realitzades en edificis de nova construcció, les que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, i les que comportin un canvi d’ús d’edifici.

La data límit de presentació de sol·licituds vindrà marcada per cada regió, però en qualsevol cas mai podrà ser posterior al 31 de juliol de 2021.

Esperem que aquesta informació us sigui útil i pugueu realitzar les millores que la vostra llar necessiten amb aquests ajuts.

Equip BigMat Mayor

Més informació: Web Gencat